A természetgyógyász kezelések egyik leghatékonyabb eszköze a szellemgyógyászat. Olyan betegségek esetén, ahol a mai racionális ismereteink kevésnek bizonyulnak, egy magasabb intelligenciához kell fordulnunk. Ez a szint valamennyiünkben megvan, hiszen hordozunk mindnyájan egy cseppet belőle, és ez nem más, mint a szellem szint. A szellemünk pedig egy csepp a világmindenség nagy teremtőjéből, azaz Istenből.

CsakraA szellemgyógyászat nem szól mindenkinek, és mindenkihez. “Kérjetek és megadatik tinéktek” ezt a gyógyítást is minden esetben kérni kell. Kivétel a kis gyerek és a magatehetetlen, kómás beteg. A gyógyítást elvégezhetjük
 édesanyán keresztül, vagy gyermeken keresztül is. A szellemműtét sikere nagyban függ a beteg személyétől, felkészültségétől, a gyógyító karizmatikusságától, gyakorlatától, és legfőbbként az Isten akaratától.

Szellemünk segítségével állítjuk helyre a megbomlott energetikai egyensúlyt, ami az egészség feltétele. A fizikai fájdalom és minden betegség a lélek segélykiáltása! Ennek legszomorúbb bizonyítékai a súlyos degeneratív betegségek, a daganat vagy sorvadás kialakulása. Mindig felismerhető a betegséget megelőző krízis, ami testi reakciót, elváltozást generál. Ilyenkor hívjuk szellemgyógyászat alkalmával felsőbb énünket, legyen segítségünkre, kérjen számunkra gyógyító energiát, és közvetítse azt gyógyulásunk érdekében, hogy mielőbb visszanyerjük testünk- lelkünk-szellemünk harmóniáját!

Kezeléseken kívül tanfolyamra is lehet jelentkezni. Szellemgyógyászat tanfolyamon a következő ismereteket adom át: Anatómiai, láthatatlan testeink, meditáció, agyprogramozás, csakrák tisztítása, egészség megőrzése, a táplálék és a gondolatok szelektálása, a “böjt csodája”, a négy őselem megismerése, érzékelése, szétválasztása, lehívása, alkalmazása terén. A betegségek okainak és gyökereinek megismerése az eredményes gyógyítás érdekében. Szellemgyógyászat, távgyógyítás, gyógyítás fényképen keresztül, fantomgyógyászat, a vér, mint betegség hordozó tisztítása, stb.

A szellemgyógyászat energiát közvetít oda, ahol szükség van isteni gyógyító erőre.

SzellemA szellemműtét alkalmával a beteg egy álomszerű módosult tudatállapotba kerül. Elvisszük őt a teremtőhöz, ahol tiszta szívvel megbocsátást kér magának és megbocsát mindenkinek. Szellemgyógyászat közben letesszük a lelki terheinket, kisebbrendűségi érzésünket, félelmeinket, bűntudatunkat, gyűlöletünket és megtisztult lélekkel elmegyünk szellemben, a szellemvilág kórházba. Ott megkapjuk a kívánt segítséget, az égiektől és a szellemgyógyászunktól, akit választottunk az úton való kíséretre a műtét elvégzésére.

Amit szellemgyógyászat alkalmával kijavítunk, az átvetül a fizikai testünkre. A meggyógyult lélek visszatérve szelleme útján a testbe átíródik. A beteg hite alapján sejt újratermelődéssel percek, vagy pár hónap alatt teljesen meggyógyul. A szellemgyógyászat fantasztikus gyógymód, tele megmagyarázhatatlan csodával. Ilyen gyógyító ereje van az elmének, vagy ilyen csodákra képesek az égiek?

A szellemgyógyászat menete és kivitelezése megtanulható, egymásra épülő tanfolyamokon. Magasabb fokán, a szellemtgyógyászat már műtéteket is végez, cisztákat, epe-, veseköveket porlaszt, alkalmazható ránctalanításra, heghalványításra. Beavatással kapunk szellemi segítőt, tiszta lényeket, gyógyító angyalokat. Gyógyításnál jelen vannak, segítségükkel biztosítják a sikeres gyógyulást.

A szellemgyógyászat esetén, pszi-sebészetnél nem lép fel szövődmény, mert ez energetikai beavatkozás.

Nincs olyan eset, amikor segítségül ne hívhatnánk a szellemgyógyászatot, pszi-sebészetet. A szellemgyógyász gyógyításkor a páciens szellemével működik együtt, ezért elengedhetetlen a páciens hite is a gyógyulása érdekében!

Vannak olyan országok, ahol sikeresen működnek együtt orvosok és szellemgyógyászok nagyon jó eredménnyel.

A szellemgyógyász nem állít fel diagnózist, és csodát sem ígér! Figyelembe veszem azt is, hogy vannak esetek, mikor segíteni sem tudok.

Tisztánlátás

FőnixA tisztánlátás nem úgy működik, hogy megnézem, igazat mond-e valaki, hanem szimbólumokat, jelzést látunk, mely üzenetértékű. Tehát nem azt látunk, amit akarunk és főleg nem akkor, amikor mi akarjuk, vagy kedvünk tartja, hanem akkor, amikor annak tétje van.

Vannak, akik spirituálisan nagyon fejlettek, ők valóban le tudnak hívni bármikor képeket a múltból, jelenből és jövőből, de ez keveseknek adatik meg. Az Ő felelősségük óriási ezzel a tudással soha nem élnek vissza, nem hozzák be a mindennapokba, segítségnyújtásra igen, de mások kárára vagy a kíváncsiság kielégítésére nem használják. Nem is tehetik meg, hiszen az isteni adományt csak addig birtokolhatják, amíg jóra, nemes célokra használják. Aki nem etikusan él ezzel az isteni ajándékkal, örökre elveszíti azt, méltatlanná válik a közvetítésre.

Amikor valaki elhatározza, hogy egy betegségből nagyon gyorsan és tökéletesen kigyógyul, mert akarja, Ő is szellemgyógyászat lehetőségeit alkalmaza az egészsége mielőbbi helyreállítása érdekében; ugyanis a Hite és Szelleme segítségével szünteti meg a betegség okát, és állítja vissza az egészséget biztosító harmóniát.

A túlvilágra költözés idejébe ember nem szólhat bele.

“Változtathatunk életünk minőségén, de a kezdet és vég elrendeltetett. A születés egy kapu, ahol az örök életű szellem megérkezik, és a halál is egy kapu, ahol az örök életű szellem távozik. A halál a születés ellenpárja. Az életnek nincs ellenpárja, mert az örök. Az árnyéknak szüksége van a fényre, de a fénynek nincs szüksége az árnyékra.”

(Táltos)

 

Isten legyen velünk minden cselekedetünkben és gondolatunkban!