Lélek gyógyításaLélek és test kapcsolata

Testünket irányító központi idegrendszer a környezeti hatásokra kétféle reakcióval tud válaszolni, viszont nem tud különbséget tenni a vélt vagy valós élethelyzetek között. Ez a kétféle válaszreakció a sejtszaporulat és a sorvadás, minden esetben a faj túlélését szolgálja. Ennek a területnek a gyógyítása a lélekgyógyász feladata.

A betegség nem más, mint az agynak a környezeti tényezők alapján adott biológiai válaszreakciója. A testben minden elváltozásnak biológiai oka és értelme van, amit a lélek vezérel az agyon keresztül. A környezetünkben bekövetkező változások minden esetben hatást gyakorolnak az egyénre, akinek e miatt alkalmazkodnia kell ezekhez a tényezőkhöz. Ezt a folyamatot nevezzük adaptációnak, ami elkerülhetetlen a túlélés érdekében. Az agy nem tud különbséget tenni a ténylegesen megtörténő vagy csak lélekben megélt események között, ezért mindkettőre egyformán reagál. Ezeknek az eseményeknek a tudatos feldolgozásában segítek.

Fontos a testi elváltozásoknak a pontos megértése és feldolgozása ahhoz, hogy az egyén egészségesen és boldogan élhesse végig azt az életciklust, amit itt a földön fizikai testben tűzött ki magának célul. A gyógyítás fő eszköze a konfliktus feloldása. A gondolat, hogy a betegség és a psziché között szoros kapcsolat áll fenn, sokak számára egyértelmű. A beteg félelmeinek eloszlatása lehetővé teszi a szervezet öngyógyító erőinek munkáját. A félelem, melyet a diagnózis kivált gyakran pusztítóbb hatású, mint maga a betegség.

A tünetek elnyomása helyett a lélekgyógyászat a valós okot szünteti meg. Figyelembe veszi a lélek szerepét. Az embert a maga teljességében vizsgálja. A megbetegedéseket lelki megrázkódtatások, konfliktusok indítják be. A lélekgyógyászat tudományosan megfigyelt és igazolt törvényszerűségeken alapszik, feltételezések és vélekedések helyett. A megbetegedések értelmes és funkcionális válaszreakciók, és nem a szervezet hibás működése. Lényeg az, hogy betegségeinket olyan konfliktusok okozzák, amelyeket válsághelyzetként éltünk meg.

a) Minden ún. megbetegedés, ami magába foglalja a rákot is egy érzelmi sokkal kezdődik.

Egy váratlan, minden korábbinál súlyosabb, igen hevesen, drámaian, és elszigetelten megélt konfliktusélmény-sokkal keletkezik, mind a három szinten: a lélekben, az agyban és a szerven. Ahhoz tehát, hogy egy agyi góc és egy testi elváltozás beinduljon, előtte törvényszerűen el kell szenvedni egy érzelmi megrázkódtatást.

b) Az elszenvedett konfliktus érzettartalma meghatározza az agyba becsapódó érzelem helyét és a megbetegedés szervi elhelyezkedését.

(Lélek-Agy-Szerv összefüggés) Értelemszerűen az érintett agyi vezérlőközpont által vezérelt szerven tapasztalható az elváltozás. Ennek feloldását a lélekgyógyász tapasztalataimmal végzem.

c) A három szint folyamatai mindig szinkronban, egyszerre és azonos ütemben zajlanak le.

A konfliktus alakulása határozza meg az agyi-góc állapotának alakulását és a rákos vagy rákkal egyenértékű elváltozás érintette szerv állapotának alakulását. Ha bekövetkezik a konfliktus, ez azonnal megjelenik az agyban, és azonnal beindul egy szervi elváltozás. Az elváltozást beindító nyomógomb lelki síkon van. Ha a konfliktust feltárom, és ezáltal az megoldódik, az agyi tünetek is megváltoznak. Beindul az agyszövet helyreállítása, szervi szinten megáll a rákos növekedés, és a létrejött daganatok elbontásra kerülnek, a fekélyek, sorvadások újból felépülnek. Ismét működik a test öngyógyító mechanizmusa.

Lélek gyógyítása

Személyes beszélgetés, esetfeltárás, alkalmával közösen beazonosítjuk és  feloldjuk a megbetegedést beindító biológiai konfliktust. Ha ez azonnal nem lehetséges, személyre szabott megoldást dolgozunk ki a feloldására. A konfliktus feloldásával a megbetegedés nem súlyosbodik tovább, tervezhetővé és kiszámíthatóvá válhat a gyógyulás. A gyógyulás is járhat kellemetlenségekkel, erről a konzultáció alatt teljes körű felvilágosítást nyújtok.

A megbetegedés pontos okainak és lefolyásának megismerése, tehát felismerése által történik meg a gyógyulás. Az embernek a szervezete intelligens öngyógyító folyamtokra van bekódolva, és nem része a tartós betegség. Ennek a felismeréséhez segítem hozzá beszélgetés közben a konfliktusok megértetése és feldolgozása által. 

Gyógyulás céljából hívja a lélekgyógyászt bizalommal.