Varázsvessző, pálca, ingaA varázsvessző pálca és az inga is pszichometrikus tárgy. Olyan tartományokkal kapcsol össze bennünket, amelyekkel más módon képtelenek lennénk érintkezésbe lépni. A pszichometria jelentése lélekmérés. Egy anyagi eszköz segítségével rögzítjük, hogy mi zajlik a lélekben. Ha feltételezzük, hogy a psziché része egy egyetemes emberi lélekmezőnek, sőt legmélyebb rétegeiben azonos a kozmosszal, akkor a pszichometrikus tárgy nemcsak az egyéni tudattalan impulzusait rögzíti, hanem a külvilág, végső soron a kozmosz állapotát is.

Vesszős kutatás

Ebből a meggyőződésből indul ki a radiesztézia, az úgynevezett vesszőkutatás, amit varázsvessző, vagy inga segítségével végeznek. Villás végű mogyoróággal vagy más módon kialakított vesszővel keresik a vesszőjárók a Föld rejtett ingerzónáit, például vízereket, érc- vagy olajlelőhelyeket. Sikerük vitathatatlan. Az illetékes minisztérium megbízásából a müncheni egyetem tudományos tanulmányaiban igazolta a jelenség létezését. Aki szakszerűen foglalkozik vele, maga is meggyőződhet a varázsvessző működéséről. A vietnámi háborúban földalatti katonai rejtekhelyek felkutatására használták. A frankfurti Együttműködési Társaság alkalmaz egy kiváló vesszőkutatót, aki a harmadik világ országaiban tár föl vízlelőhelyeket, ott, ahol a hagyományos kutatási módszerek csődöt mondtak.